Patek Philippe 5204


ยี่ห้อ
ชื่อ5204
เส้นผ่าศูนย์กลาง40 มิลลิเมตร
วัสดุแพลทินัม Case, หนัง Strap
คุณสมบัตินาฬิกาจับเวลา, Bicompax,
Split-Seconds, วันที่,
เข็มบอกวันที่, วันในสัปดาห์,
เดือน, ปฏิทินถาวร,
ดวงจันทร์, เข็มวินาทีที่ตรงกลาง,
กันน้ำได้ 30 เมตร, บ่งชี้กลางวัน/กลางคืน
การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวด้วยมือ
 
ราคาเกี่ยวกับ US$332,317
France - เกี่ยวกับ €239,940  

ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นท่านแรกของ Patek Philippe 5204